Kära förlagsvänner ...
                                                 alla ni som arbetat – eller fortfarande arbetar –
                                       för något av nämnda förlag och företag
                                                ... varmt välkomna till


 
 


Pensionärsföreningarna inom de olika förlagen är saligen avsomnade och de förpliktelser vi tidigare haft gentemot respektive förlag (och de mot oss) har därmed också upphört. I stället bildades kamratföreningen Exlibris i november 2009. Alla med anknytning till ovan nämnda förlag och företag (och kanske ännu fler inom Esselte och Liber) är varmt välkomna. Vid starten var vi 50 medlemmar och nu är vi mer än dubbelt så många!

Kamratföreningens syfte är att ge tidigare arbetskamrater chansen att enkelt och lätt­samt träffas, att återknyta gamla och knyta nya bekantskaper; kort sagt att hålla kontakt. Vi kan t. ex. göra utflykter och studie­besök tillsammans och alla är välkomna att lämna förslag till aktiviteter. Alla träffar annonseras per e-post, och med vanlig post till dem som inte använder e-post.

Första måndagen i varje månad kl 15.00 är det "Treffpunkt" på Kulturhusets teaterbar. Vi som kan och vill träffas i all enkelhet över en kopp kaffe. Vi anordnar också gemensamma aktiviteter.